Other market information

Information
Published 2019-05-07 09:27:09
Status Active
Event Start 2020-01-01 07:00
Additional information Balticconnector will be given, based on current project timeframe, to market from 1.January 2020. The maximum technical capacity of Balticconnector is 81.2 GWh/day. Due to contractual deadline of the compressor stations in Estonia, the capacity given to the market for the 2020 winter/spring period might be in the range 28,4 to 39 GWh/day from Estonia to Finland and 42,2 to 58,5 GWh/day from Finland to Estonia. Despite of contractual deadline of commissioning of compressor stations (spring 2020), Elering together with contractor are making efforts to start commercial operation earlier. Above mentioned capacity figures are indicative and are subject to change depending on operational situation in the region and technical developments in Balticconnector project./ Balticconnector antakse praeguse projekti ajakava alusel turule alates 1. jaanuarist 2020. Balticconnectori maksimaalne tehniline ülekandevõimsus on 81,2 GWh /päevas. Eesti poolele ehitatavate kompressorjaamade valmimise lepingulise tähtaja tõttu võib 2020. aasta talve- ja kevadperioodi turule antud võimsus olla Eestist Soome vahemikus 28,4 kuni 39 GWh /päevas ja Soomest Eestisse vahemikus 42,2–58,5 GWh /päevas. Hoolimata kompressorjaamade kasutuselevõtmise kokkulepitud tähtaegadest (2020. aasta kevad) püüab Elering koos töövõtjaga alustada nende tegevust varem. Eespool nimetatud ülekandevõimsuse väärtused on indikatiivsed ja võivad muutuda sõltuvalt operatiivsest olukorrast regiooni gaasivõrgus ja Balticconnectori projekti tehnilisest arengutest.