Elering LIVE

Elering Live koondab andmeid Eesti elektri- ja gaasisüsteemi toimimise sh elektri tarbimise ja tootmise, ülepiiriliste energiavoogude ning energiakaubanduse kohta. Jälgida saab nii reaalaja lähedasi kui ajaloolisi andmeid tabeli ja graafiku kujul. Arvandmeid on võimalik otse veebilehelt või ka masinliidestuse (API) kaudu alla laadida. Kõik andmed on esitatud Eesti ajas, kui pole märgitud teisiti.

Elekter

Riikidevahelised energiavood

LIVE

Elekter

Riikidevaheline planeeritud kaubandus

LIVE

Gaas

Riikidevahelised energiavood

LIVE

Elektri tootmine ja tarbimine

Elektri jooksva tunni hind

-
€/MWh

Gaasivoog ülekandevõrgust